неделя, 18 септември 2011 г.

Само двамата на маса


На масата щом седне гордостта,
поканена за пир от суетата,
грима си сваля тихо любовта
и лекичко затваря им вратата.

Докато двете в смях се веселят
и шумно удрят винените чаши,
уши запушва любовта отвъд
вратата и не спира да се плаши.

Това доволно снобско тържество
на две жени самотни и кресливи
не са за любовта ми общество…
Защото любовта ми е красива.

Изчакай, моя простичка любов!
Ще тръгнат скоро, нека се наквасят.
Отидат ли си, аз ще съм готов
да седнем само двамата на маса. 

2 коментара: