петък, 26 септември 2014 г.

Остани още малко

Остани още малко.
Този дъжд е за споделяне.
Не настоявам да бъда обичан.
Просто искам да гледам очите ти.
Когато облакът се извали,
можеш веднага да тръгнеш.
Но сега остани още малко,
колкото да запомня лицето ти.
А и знаеш обичая
да се сяда преди тръгване –
това дори дъждовете го знаят,
особено онези,
които разделят.